*Rodzicom przysługuje 400 zł z kapitału rodzinnego oraz 500 zł bonu żłobkowego dla mieszkańców Sosnowca.
W ramach czesnego oferujemy wsparcie: logopedyczne, psychologiczne, dogoterapię, fizjoterapię.
Cena wyżywienia: 15 zł za dzień.