Godzina
Aktywności
7.00 - 8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola.
Indywidualny kontakt z rodzicami.
Zabawy dowolne służące integracji, współpracy i realizacji pomysłów dzieci.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry stolikowe, dydaktyczne.
Zabawy tematyczne oraz konstrukcyjno-manipulacyjne.
8.00 - 8.30 Schodzenie się dzieci do przedszkola.
Zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe.
Prace porządkowe sali.
Przygotowanie do śniadania - czynności higieniczne i samoobsługowe.
8.30 - 9.00 I śniadanie - doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.
Czynności higieniczne – mycie zębów.
9.00 - 10.30 Realizacja zadań edukacyjnych wg planów w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego.
Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne wynikające z realizacji tematu dnia wg planu miesięcznego, wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju – zajęcia ruchowe, manualne, plastyczne, grafomotoryczne, muzyczne, teatralne.
10.30 - 11.00 Czynności higieniczne.
II śniadanie – kształtowanie nawyków prozdrowotnych i kulturalnego zachowania się podczas posiłku.
11.00 - 11.50 Kontynuowanie prac wynikających z zajęć wychowawczo-dydaktycznych
Realizacja różnych form aktywności ruchowej, w tym spacery i zabawy na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych zajęcia sportowe, taneczne, ruchowe, rytmiczne w salach.
11.50 - 12.30 Przygotowanie do obiadu – czynności organizacyjno - porządkowe.
Czynności samoobsługowe i higieniczne.
Obiad – wspieranie samodzielnych działań dziecka, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.
Doskonalenie samodzielnego spożywania posiłku, prawidłowego posługiwania się sztućcami i kulturalnego zachowania się podczas jedzenia.
12.30 - 14.30 Dzieci młodsze
Odpoczynek, leżakowanie lub relaksacja i wyciszenie przy muzyce lub z elementami bajkoterapii.
14.30 - 15.00 Czynności porządkowe i samoobsługowe.
Przygotowanie do podwieczorku.
Podwieczorek – kształtowanie nawyków higieniczno-kulturalnych.
15.00 - 17.00 Zabawy dowolne, czytanie literatury dziecięcej, fragmentów książek.
Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości.
Zabawy w kole, zabawy stolikowe, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.
Zabawy na świeżym powietrzu.
Ćwiczenia artykulacyjne, ortofoniczne, słuchowe.
Zajęcia wynikające z pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
Porządkowanie sali.
Rozchodzenie się dzieci.
Zapraszamy do żłobka na ul. Kossaka w Sosnowcu, otwarcie 1 września. Pełny koszt 300 zł za miesiąc z wyżywieniem!

Żłobek Sosnowiec Zagłębiaczek. Szeroki wybór terapii.

Żłobek Sosnowiec Zagłębiaczek. Szeroki wybór terapii.