O nas
Dowiedz się więcej o Zagłębiaczku.


Niepubliczny żłobek "ZAGŁĘBIACZEK" został założony przez firmę Aleksandra Karlik Logopedia w realizacji zadań związanych z organizowaniem wychowania, a także potencjał umożliwiający wysoką jakość wykonania podejmowanego zadania, wynika z długoletniego funkcjonowania firmy, a także jej pracowników w obszarze edukacji i terapii dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami rozwoju.
Wkład ten w ostatnich latach w głównej mierze opierał się na zapewnieniu przez pracowników firmy specjalistycznych terapii (logopedycznej, neurologopedycznej, surdologopedycznej, psychologicznej, fizjoterapeutycznej, integracji sensorycznej, dogoterapii) w wielu żłobkach, przedszkolach, a także poradniach na terenie województwa śląskiego. Wykwalifikowana kadra, a także długoletnia praca z dziećmi zdrowymi oraz zaburzonymi pozwoliła nam zrozumieć ich potrzeby i stworzyć własne miejsce, które zapewni ich realizację. W tym celu oprócz dostosowanych do możliwości dzieci programów edukacyjnych zostaną zastosowane wielorakie nowoczesne metody i techniki terapii, które zostały zgłębione przez naszych pracowników w trakcie wielu szkoleń specjalistycznych, co potwierdzają odpowiednie certyfikaty. Uważamy, że powyższe fakty umożliwiają nam rzetelne wykonanie powierzonych zadań, a także gwarantują najwyższą jakość sprawowanej opieki nad dziećmi.