UWAGA: Wszyscy rodzice dzieci uczęszczających do żłobka na ul. Wyspiańskiego 87, które zakończyły projekt są zobligowani do przyniesienia zaświadczenia z pracy do końca września, aby uniknąć zwrotu poniesionych kosztów finansowych wynikających z niedotrzymania unijnego obowiązku dokumentacyjnego.

Załączniki

Załączniki do regulaminu rekrutacji wymagane na etapie składania formularza rekrutacji, tj.:

  • osoby bezrobotne niezarejestrowane - składają oświadczenie wg załącznika nr 2 do regulaminu,
  • osoby bezrobotne zarejestrowane - składają zaświadczenie z urzędu pracy,
  • osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym - składają zaświadczenie wg załącznika nr 3 do regulaminu,
  • osoby pracujące, które nie przebywają na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym - składają zaświadczenie wg załącznika nr 4 do regulaminu.

OŚWIADCZENIE O ZGODZIE NA PRZETWARZANE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA PROJEKTU Pobierz zał. z1_DoUm


ANKIETA DANYCH UCZESTNIKA Pobierz zał. z2_DoUm


OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Pobierz zał. z3_DoUm


WYKLUCZENIE Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE I/LUB ROZWIĄZANIE UMOWY Pobierz zał. z4_DoUm


UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Pobierz zał. z1_DoReg_WzorUm


OŚWIADCZENIE O POSIADANIU STATUSU OSOBY BEZROBOTNEJ NIEZAREJESTROWANEJ Pobierz zał. z2_DoReg


INFORMACJE WYMAGANE NA ZAŚWIADCZENIU O PRZEBYWANIU NA URLOPIE MACIERZYŃSKIM/RODZICIELSKIM/WYCHOWAWCZYM Pobierz zał. z3_DoReg


INFORMACJE WYMAGANE NA ZAŚWIADCZENIU O ZATRUDNIENIU/ROZPOCZĘCIU ZATRUDNIENIA/KONTYNUOWANIU ZATRUDNIENIA Pobierz zał. z4_DoReg


INFORMACJE WYMAGANE NA ZAŚWIADCZENIU O POWROCIE Z URLOPU MACIERZYŃSKIEGO/RODZICIELSKIEGO/WYCHOWAWCZEGO Pobierz zał. z5_DoReg


OŚWIADCZENIE OSOBY PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Pobierz zał. z6_DoReg.


OŚWIADCZENIE O AKTYWNYM POSZUKIWANIU PRACY Pobierz zał. z7_DoReg


ZUS WNIOSEK O WYDANIE Pobierz zał. z8_DoReg


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Pobierz zał. z9_DoReg_Form


STATUT Pobierz zał. Statut


UMOWA ŻŁOBEK WYSPIAŃSKIEGO Pobierz zał. Umowa Żłobek Wyspiańskiego


UMOWA ŻŁOBEK KOSSAKA Pobierz zał. Umowa Żłobek Kossaka


LISTA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA Pobierz zał. Lista osób upoważnionych do odbioru dziecka


KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH Pobierz zał. Kwestionariusz_danych_osobowych


DODATKOWE ZGODY Pobierz zał. Dodatkowe zgody
Zapraszamy do żłobka na ul. Kossaka w Sosnowcu, otwarcie 1 września. Pełny koszt 300 zł za miesiąc z wyżywieniem!

Żłobek Sosnowiec Zagłębiaczek. Szeroki wybór terapii.

Żłobek Sosnowiec Zagłębiaczek. Szeroki wybór terapii.