FIZJOTERAPIA

Ruch jest fizjologiczną, naturalną potrzebą małego dziecka. Umożliwia on zdobywanie nowych doświadczeń i poznawanie świata. Zapewnienie odpowiedniej ilości aktywności ruchowej adekwatnej do wieku i aktualnych potrzeb dziecka jest szczególnie ważne dla prawidłowego rozwoju motorycznego dziecka. Wiele czynników może wpływać niekorzystnie na rozwój fizyczny przyczyniając się do powstawania nieprawidłowości rozwojowych, zaburzeń różnych układów, asymetrii czy wad postawy. Poprzez zastosowanie różnorodnych ćwiczeń, metod i technik z zakresu fizjoterapii wspiera się rozwój psychomotoryczny już od najmłodszych lat. Zajęcia z fizjoterapii najczęściej są prowadzone w formie zabaw ruchowych – tak, aby jak najbardziej zachęcić dziecko do udziału w ćwiczeniach. Podczas zajęć z fizjoterapii dzieci biegają, chodzą na czworakach, skaczą, wspinają się, chodzą po różnym podłożu, przyjmują prawidłową pozycję ciała, biorą udział w ćwiczeniach z muzyką, słuchają opowieści ruchowych, bawią się piłkami, woreczkami, szarfami, jeżykami, przechodzą przez tory przeszkód, rzucają do celu, grają w piłkę i wykonują wiele innych aktywności, z których czerpią radość.

Co daje fizjoterapia?

 • Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała
 • Rozwijanie motoryki dużej
 • Rozwijanie zdolności koordynacyjnych np. koordynacji ruchowej, szybkości reakcji, poczucia rytmu
 • Stymulowanie równowagi
 • Hamowanie nieprawidłowych i uzyskiwanie prawidłowych wzorców ruchowych
 • Regulowanie napięcia mięśniowego
 • Poprawa postawy i sposobu lokomocji
 • Korygowanie występujących asymetrii i wad postawy
 • Zapobieganie wystąpieniu wad postawy
 • Wzmacnianie siły mięśniowej
 • Kształtowanie świadomości własnego ciała i orientacji ciała w przestrzeni
 • Stymulowanie propriocepcji
 • Rozwijanie czynności samoobsługowych
 • Rozwijanie motoryki małej i zdolności manipulacyjnych

Dla kogo fizjoterapia?

Wskazaniami do fizjoterapii są:

 • zaburzenia napięcia mięśniowego,
 • opóźnieniem rozwoju psychoruchowego,
 • słabo rozwinięta koordynacja ruchowa, równowaga,
 • występowanie asymetrii, wad postawy,
 • nieprawidłowe wzorce ruchowe,
 • autyzm,
 • zespół Aspergera
 • mózgowe porażenie dziecięce,
 • zespół Downa
 • uszkodzenia w obrębie ośrodkowego układu,
 • inne nieprawidłowości zakłócające prawidłowy rozwój motoryczny małego dziecka.
Zapraszamy do żłobka na ul. Kossaka w Sosnowcu, otwarcie 1 września. Pełny koszt 300 zł za miesiąc z wyżywieniem!

Żłobek Sosnowiec Zagłębiaczek. Szeroki wybór terapii.

Żłobek Sosnowiec Zagłębiaczek. Szeroki wybór terapii.