INTEGRACJA SENSORYCZNA

Czym jest integracja sensoryczna?

Integracja sensoryczna to prawidłowe organizowanie wszystkich bodźców, które dopływają do naszego mózgu ze zmysłów: wzroku, słuchu, równowagi, dotyku, smaku, węchu. Mózg musi rozpoznać otrzymane informacje, uszeregować je, zinterpretować i zintegrować z dotychczasowymi doświadczeniami. Proces integracji sensorycznej rozpoczyna się już w życiu płodowym i trwa do około 7 roku życia dziecka. Bardzo ważne jest, aby wspierać rozwój sensomotoryczny i integrację zmysłów już w pierwszych latach życia dziecka. Podczas zajęć Integracji sensorycznej terapeuta stymuluje zmysły dziecka i usprawnia m.in. motorykę dużą, motorykę małą, koordynację ruchowo-wzrokową, równowagę. Celem terapii jest dostarczanie dziecku różnego rodzaju bodźców sensorycznych, które wywołują poprawę integracji bodźców, które docierają z otoczenia i z ciała dziecka. Terapeuta indywidualnie dobiera ćwiczenia do dziecka w taki sposób, aby nie były zbyt łatwe, ani zbyt trudne, co dodatkowo stymuluje ośrodkowy układ nerwowy. Do terapii SI wykorzystuje się specjalne przybory i urządzenia, takie jak hamaki, piłki gimnastyczne, huśtawki, deskorolki, trampoliny, tunele, równoważnie, które stymulują układ przedsionkowy, proprioceptywny, a także przedmioty służące do stymulacji dotyku, smaku, węchu, słuchu. Często do terapii wykorzystuje się produkty i przedmioty, które można znaleźć w domu, np. koce i tkaniny, ryż, kaszę, groch, piasek, masy plastyczne, aromatyczne rośliny, owoce, warzywa i inne.

Główne cele terapii SI:

 • Rozwijanie prawidłowego przetwarzania bodźców sensorycznych
 • Kształtowanie prawidłowego odczuwania wrażeń przedsionkowych
 • Rozwój równowagi i koordynacji ruchowo - wzrokowej
 • Rozwijanie orientacji w schemacie ciała i orientacji ciała w przestrzeni
 • Rozwijanie planowania motorycznego
 • Rozwijanie pamięci ruchowej
 • Usprawnianie percepcji wzrokowej
 • Rozwój czucia powierzchownego i głębokiego
 • Stymulacja układu dotykowego
 • Poprawa kinestezji w celu doskonalenia kontroli, płynności i precyzji ruchów
 • Rozwijanie percepcji słuchowej
 • Stymulowanie zmysłów smaku i węchu,
 • Rozwój samoświadomości i samooceny
 • Dostarczanie prawidłowych wzorców psychomotorycznych, budowanie wzorca prawidłowej postawy
 • Uzyskanie prawidłowej stabilności posturalnej
 • Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej
 • Rozwijanie motoryki małej, zdolności manipulacyjnych i grafomotorycznych

Dla kogo terapia SI?

Terapia SI jest jedną z nowoczesnych metod, o udowodnionej skuteczności, stosowanych w usprawnianiu dzieci i młodzieży z trudnościami w zakresie:

 • Umiejętności ruchowych, np. opóźniony rozwój ruchowy, problemy z równowagą, słaba koordynacja ruchowa),
 • Problemów emocjonalnych,
 • Trudności z utrzymaniem koncentracji uwagi,
 • Nadpobudliwości psychoruchowej (ADD, ADHD)
 • Nadwrażliwości lub podwrażliwości na bodźce sensoryczne,
 • Niepewności grawitacyjnej, nadwrażliwości na ruch i zmiany pozycji,
 • Słabą orientacją w schemacie ciała i ciała w przestrzeni,
 • Kontroli ruchu, brakiem płynności, precyzji,
 • Brakiem umiejętności planowania ruchu.
Zapraszamy do żłobka na ul. Kossaka w Sosnowcu, otwarcie 1 września. Pełny koszt 300 zł za miesiąc z wyżywieniem!

Żłobek Sosnowiec Zagłębiaczek. Szeroki wybór terapii.

Żłobek Sosnowiec Zagłębiaczek. Szeroki wybór terapii.