LOGOPEDA W ŻŁOBKU „ZAGŁĘBIACZEK”

Jaka jest rola logopedy w żłobku?

W obecnych czasach, w myśl zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć”, stawia się duży nacisk na profilaktykę wad wymowy już wśród najmłodszych dzieci. Warto wiedzieć, że logopeda to nie tylko specjalista od wywoływania brakujących lub niewłaściwie wymawianych głosek, a to dlatego, że na sposób i jakość mowy wpływ ma bardzo wiele czynników, z istnienia których nie zawsze zdajemy sobie sprawę. Logopeda w żłobku patrzy na dziecko holistycznie. Obserwuje dziecko w trakcie swobodnej zabawy, obserwując sposób komunikacji, stopień rozwoju mowy biernej i czynnej czy zdolności motoryczne. Obserwuje dziecko w trakcie snu, badając sposób oddychania lub w trakcie posiłku, oceniając sposób karmienia i połykania. Podczas indywidualnej pracy z dzieckiem zadaniem logopedy jest ocena budowy aparatu mowy, a w tym uzębienia, zgryzu, podniebienia, budowy języka oraz sprawdzenie funkcji słuchowych. Już na tak wczesnym etapie można zdiagnozować pewne nieprawidłowości, które w przyszłości mogą rzutować na prawidłowy rozwój mowy. Wśród nich możemy wyróżnić obniżoną sprawność artykulatorów, problemy laryngologiczne związane z przerostem migdałka podniebiennego czy skrócenie wędzidełka podjęzykowego. Wczesna diagnoza i współpraca na polu terapeuta – rodzic daje możliwość szybkiego podjęcia działań i wdrożenia procesu terapeutycznego.

W naszym żłobku oferujemy także diagnozę i terapię logopedyczną, surdologopedyczną i neurologopedyczną dla dzieci starszych.

W późniejszych etapach życia dziecka logopeda wspomaga jego rozwój mowy. Pracuje nad prawidłową artykulacją głosek. Co więcej, doskonali zdolność logicznego myślenia, poszerza zasób słownictwa biernego i czynnego, uczy wykorzystywania struktur gramatycznych, kształtuje percepcję wzrokową, słuchową, orientację przestrzenną oraz motorykę dużą i małą. Logopeda wykorzystuje elementy ćwiczeń ułatwiających naukę czytania i pisania, doskonali rozwój ruchowy i emocjonalny. Zajmuje się pracą z osobami z dysleksją. Prowadzi terapię dzieci z nieprawidłowym rozwojem (z zespołem Downa, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera, z nadpobudliwością psychoruchową, niepełnosprawnością intelektualną, mózgowym porażeniem dziecięcym, sprzężeniami, itd.). Pomaga tworzyć niewerbalny system komunikacji (za pomocą obrazków, symboli, gestów). I co najważniejsze – pracuje nie tylko z dziećmi, ale także z dorosłymi, którzy z różnych przyczyn cierpią na zaburzenia mowy lub głosu.

Zapraszamy do żłobka na ul. Kossaka w Sosnowcu, otwarcie 1 września. Pełny koszt 300 zł za miesiąc z wyżywieniem!

Żłobek Sosnowiec Zagłębiaczek. Szeroki wybór terapii.

Żłobek Sosnowiec Zagłębiaczek. Szeroki wybór terapii.