OPIEKA PSYCHOLOGICZNA W ŻŁOBKU „ZAGŁĘBIACZEK”

 • Realizacja terapii zgodnej z zaleceniami zawartymi w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Przesiewowa diagnoza rozwoju i funkcjonowania dziecka
 • Diagnoza rozwoju emocjonalnego
 • Diagnoza i terapia ręki
 • Pomoc i poradnictwo psychologiczne

METODY STOSOWANE W TERAPII

TERAPIA RĘKI

Problemy z motoryką małą mają swoje podłoże w:

 • nieprawidłowym przystosowaniu posturalnym,
 • niewłaściwym napięciu mięśniowym,
 • osłabionych mechanizmach równoważnych,
 • problemach z czuciem powierzchniowym,
 • problemach z percepcją wzrokową,
 • problemach z koordynacją wzrokowo-ruchową.

Dlatego praca nad trudnościami manualnymi dziecka skupia się na rozwijaniu prawidłowego funkcjonowania całego ciała, a nie tylko dłoni i ręki. Rozwój motoryki małej jest podstawą prawidłowego nabywania umiejętności samoobsługowych, rysowania, pisania i artykulacji oraz komunikacji.

Terapią ręki warto objąć dzieci, które:

 • nie przepadają za rysowaniem,
 • występują u nich trudności z lepieniem, cięciem, a w późniejszym okresie z wiązaniem sznurowadeł, czy zapinaniem guzików,
 • niedokładnie i niewłaściwie odtwarzają i kreślą figury, elementy graficzne, szlaczki
 • nieprawidłowo trzymają narzędzie pisarskie (kredkę, ołówek), nacisk na nie i na kartkę jest zbyt lekki lub zbyt mocny.

Niska sprawność ręki może być związana z:

 • ogólną niską sprawnością ruchową dziecka,
 • małą samodzielnością w rutynowych codziennych czynnościach samoobsługowych i w zabawie,
 • nieprawidłową pozycją w czasie aktywności grafomotorycznej (siad, podparcie nóg, podpieranie się ręką), która powoduje nadmierną męczliwość i rozproszenie uwagi,
 • nieprawidłową aktywnością łopatki, która przekłada się na niewłaściwą pracę ręki,
 • zaburzeniami pracy układu dotykowego, co powoduje nieadekwatny uchwyt i nacisk narzędzia,
 • problemami z percepcją wzrokową oraz kontrolą wzrokową wykonywanych czynności,
 • trudnościami z koncentracją uwagi dowolnej,
 • istnieniem przetrwałych odruchów niemowlęcych.

Profesjonalna diagnoza trudności, a następnie terapia, oparta na interesujących i odpowiednio dobranych zabawach i ćwiczeniach, usprawni rozwój dziecka w zakresie motoryki małej i grafomotoryki oraz wyeliminuje występujące problemy.

METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE

Główne założenia metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, którego celem jest rozwój dziecka poprzez ruch, to:

Dzięki ćwiczeniom dziecko poznaje własne ciało, nabywa sprawność motoryczną oraz poczucie własnej siły i sprawności. W efekcie dziecko zdobywa zaufanie do siebie i zyskuje poczucie bezpieczeństwa. Zajęcia odbywają się w parach lub w grupie, a ćwiczenia są dla dzieci dużą atrakcją i doskonałą zabawą, która daje okazję do twórczego działania, pobudzając spontaniczną aktywność własną dziecka.

ARTETERAPIA

Arteterapia jest terapią przez sztukę. Obejmuje takie aktywności jak: rzeźba, malarstwo, taniec, śpiew. Dzięki tego rodzaju ekspresji łatwiej jest wyrażać swoje emocje i potrzeby. Jest również pomocna w rehabilitacji chorób fizycznych i somatycznych. Może być wykorzystywana do pracy z osobami w każdym wieku i stanie zdrowia.

SENSOPLASTYKA

Zajęcia sensoplastyczne kształtują samodzielność, wyobraźnię i kreatywność dzieci. W czasie zajęć uczestnicy doświadczają różnorodnych materiałów, faktur, kolorów, a odpowiednio przygotowana do pracy sala, pozwala na swobodne i kreatywne działania. Dzieci poznają kształty, struktury i konsystencje stosowanych produktów, które zawsze są w pełni naturalne i bezpieczne. Dzięki zajęciom pobudzana jest aktywność wszystkich zmysłów, praca na podłodze w wygodnych, przeznaczonych do ubrudzenia strojach, zapewnia swobodę ruchu i umożliwia spontaniczne zachowania. Każde dziecko pracuje i bawi się w swoim tempie tak, aby nic nie zakłóciło czasu na poznanie miejsca, materiałów i współuczestników. Nad bezpieczeństwem i komfortem aktywności czuwa wykwalifikowany trener Sensoplastyki.

Zapraszamy do żłobka na ul. Kossaka w Sosnowcu, otwarcie 1 września. Pełny koszt 300 zł za miesiąc z wyżywieniem!

Żłobek Sosnowiec Zagłębiaczek. Szeroki wybór terapii.

Żłobek Sosnowiec Zagłębiaczek. Szeroki wybór terapii.